Vòng Chung kết Cuộc thi SV . STARTUP

Vòng Chung kết Cuộc thi SV . STARTUP

Thực hiện Quyết định số 1665 / QĐ – TTg ngày 30 / 10 / 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “ Hỗ trợ học sinh , sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 ” ,

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1082 / QĐ BGDĐT ngày 22 / 4 / 2019 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “ Học sinh , sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019 ” ( SV . STARTUP – 2019 ) .

Sau khi kết thúc Vòng thi toàn quốc , Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn 50 ý tưởng / dự án của khối sinh viên các cơ sở đào tạo và 18 ý tưởng , dự án của khối học sinh các trường phổ thông tham dự Vòng Chung kết Cuộc thi SV . STARTUP

– 2019 sẽ diễn ra tại Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh , sinh viên năm 2019 ( Ngày Hội ) , với thời gian , địa điểm cụ thể như sau :

– Thời gian : ngày 04 , 05 tháng 10 năm 2019 ( 02 ngày ) ;

– Địa điểm : Trường Đại học Bách khoa Hà Nội , số 01 Đại Cồ Việt , Hai Bà Trưng , Hà Nội .

 

 

No Comments

Post A Comment