Thông tin khởi nghiệp

Khởi động Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019

Ngày 01/10, Bộ GD&ĐT tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên 2019 ...
Xem thêm →

Vòng Chung kết Cuộc thi SV . STARTUP

Thực hiện Quyết định số 1665 / QĐ – TTg ngày 30 / 10 / 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt ...
Xem thêm →

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI HỌC SINH SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, chúng ta đã có kết quả vòng sơ khảo cuộc thi Học sinh, sinh ...
Xem thêm →

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2019

Xem thêm →

Find Absolutely love Web based

The real key to finding the right lady designed for marital life can be through an online dating services program. For the lady who has ...
Xem thêm →

Find Adore On line

The main element to finding the perfect person to get marital life is definitely with an online dating service. For any women who may have ...
Xem thêm →

Find Love Online

The key to locating the ideal woman meant for marriage is certainly via an online dating assistance. For a girl who has not observed the ...
Xem thêm →

QĐ 1082 – Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019”

Xem thêm →

Find a Bride over a Submit Order Star of the wedding List

To discover a woman in lots of ethnicities, you will find a fantastic with regard to all mail purchase brides. When the desire to look ...
Xem thêm →

Kế hoạch 217: Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2019

 
Xem thêm →