Thông tin khởi nghiệp

Thông cáo báo chí ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của Học sinh, sinh viên năm 2018

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của Học sinh, sinh viên năm 2018 Hà Nội, Ngày 12 tháng 12 năm 2018 ...
Xem thêm →

Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018

Thực hiện triển khai Đề án 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến ...
Xem thêm →

Đại học Kiến Trúc tổ chức vòng loại cuộc thi: “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp 2018”

Sáng ngày 07/11/2018 vừa qua, tại trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội đã diễn ra thành công vòng loại cuộc thi: “học ính, sinh ...
Xem thêm →

Ban hành thể lệ cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018

Bộ GD&ĐT đã ra quyết định 3950/QĐ-BGDĐT ban hành Thể lệ cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018 nhằm ...
Xem thêm →

Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” 2018 có tổng tiền thưởng gần nửa tỷ đồng

Theo thể lệ cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018 vừa được Bộ GD&ĐT ban hành, tổng số tiền ...
Xem thêm →

Khởi động cuộc thi: “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thể lệ cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018, được ...
Xem thêm →

Công văn số 1832: V/v triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”

Van ban TW 3. Con g văn số 1832
Xem thêm →

Quyết định số 1230: Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục

Văn bản TW 1. QĐ 844_QD-TTg
Xem thêm →

Kế hoạch 20: Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng CP phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

Văn bản Địa phương 4. Kế hoạch số 20_KH-UBN
Xem thêm →

Kế hoạch 4340: Thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” ngành Giáo dục và Đào tạo

Văn bản Địa phương 2.KH 4340_KH-SGD_T
Xem thêm →