Thông tin khởi nghiệp

Khởi động cuộc thi: “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thể lệ cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018, được ...
Xem thêm →

Công văn số 1832: V/v triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”

Van ban TW 3. Con g văn số 1832
Xem thêm →

Quyết định số 1230: Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục

Văn bản TW 1. QĐ 844_QD-TTg
Xem thêm →

Kế hoạch 20: Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng CP phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

Văn bản Địa phương 4. Kế hoạch số 20_KH-UBN
Xem thêm →

Kế hoạch 4340: Thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” ngành Giáo dục và Đào tạo

Văn bản Địa phương 2.KH 4340_KH-SGD_T
Xem thêm →

Kế hoạch 32: Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Văn bản Địa phương 1. KH 32_KH-_HXDMT
Xem thêm →

Đề án 1665. Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ

Đề án 1665. Quyết định của Thủ tướng CP
Xem thêm →

Startup sinh năm 1992 đã trở thành CEO LOZI như thế nào?

“Có lẽ bất cứ ai đã từng đi qua tuổi trẻ cũng đều có những giây phút bồng bột, nông nổi. Cho đến tận bây ...
Xem thêm →

Startup The Coffee House – Nguyễn Hải Ninh: “Tôi từ bùn đen đi lên, học trái ngành, không biết gì về cà phê”.

Chưa đến 30 tuổi đã làm chủ chuỗi 28 cửa hàng Urban Station với doanh thu trên 132 tỷ đồng/năm. Nguyễn Hải Ninh đã có ...
Xem thêm →

Các ‘bài toán’ trong cuộc sống là cơ hội để khởi nghiệp

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chia sẻ điều này tại Diễn đàn đối thoại cấp cao về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi ...
Xem thêm →