Thông tin khởi nghiệp

Khởi nghiệp nông nghiệp: mô hình trồng rau thành công từ công nghệ cao

SHARE TWEET SHARE EMAIL COMMENTS BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ   Thời gian gần đây, tại, tỉnh Quảng Nam nhiều bạn trẻ khởi nghiệp bằng ...
Xem thêm →

SV-STARTUP 2019 – Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của Học sinh, sinh viên năm 2019

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi ...
Xem thêm →

Khởi động Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019

Ngày 01/10, Bộ GD&ĐT tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên 2019 ...
Xem thêm →

Vòng Chung kết Cuộc thi SV . STARTUP

Thực hiện Quyết định số 1665 / QĐ – TTg ngày 30 / 10 / 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt ...
Xem thêm →

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI HỌC SINH SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, chúng ta đã có kết quả vòng sơ khảo cuộc thi Học sinh, sinh ...
Xem thêm →

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2019

Xem thêm →

QĐ 1082 – Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019”

Xem thêm →

Kế hoạch 217: Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2019

 
Xem thêm →

Thông báo kết quả các hoạt động tại ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2018

                                                  ...
Xem thêm →

thông tư 126 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”

Xem thêm →