Giới thiệu

Giới thiệu

Cổng Khởi Nghiệp là nơi cũng cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các hoạt động trong khuôn khổ Đề án 1665: “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” nhằm đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp đối với học sinh, sinh viên từ nay đến năm 2025. Đây là cầu nối hữu ích giúp các bạn trẻ có cơ hội tham gia vào các hoạt động của Đề án 1665. Bên cạnh đó, Cổng Khởi Nghiệp cũng chia sẻ các Cơ hội khởi nghiệp và các khóa Đào tạo Khởi nghiệp dành cho tất cả các bạn trẻ trên cả nước.


Quyết định 1665/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án: “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo đó, đẩy mạnh việc hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên (HSSV), đơn cử như:

  • Hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các trường;
  • Biên soạn và ban hành bộ tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV;
  • Tổ chức các khóa đào tạo, học tập, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quốc tế cho HSSV và đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp trong các nhà trường;
  • Khuyến khích các trường xây dựng các chuyên đề về khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn để phù hợp với thực tiễn;
  • Tăng cường tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho HSSV được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Quyết định 1665/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2017.