QĐ 1082 – Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019”