Ban hành thể lệ cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018

Ban hành thể lệ cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018

Bộ GD&ĐT đã ra quyết định 3950/QĐ-BGDĐT ban hành Thể lệ cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018 nhằm khích lệ tinh thần khởi nghiệp và những ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên.

Hy vọng qua cuộc thi sẽ có những ý tưởng sáng tạo được vinh danh và hỗ trợ để thực hiện thành công.

No Comments

Post A Comment