Video khởi nghiệp

11800 +
Khách hàng
2308400 +
Lượt truy cập mỗi ngày
60 +
Dự án
60 %
Khách hàng thấy hài lòng

Cơ hội đầu tư và hợp tác

Họ tên
Điện thoại
Địa chỉ email
Tiêu đề
Thông điệp

Gương mặt khởi nghiệp

Tôi nghĩ một điều chưa hẳn là điểm mạnh nhưng có thể khai thác khi người Việt hay nhìn thấy nhiều vấn đề, đánh giá những mặt chưa tích cực và nhìn thấy điểm yếu rõ hơn điểm tốt của người khác. Từ đây chúng ta có thể nghĩ ra giải pháp để hoàn thiện. Chỉ cần các bạn có thể chuyển đổi tư duy từ thái độ chỉ trích sang xây dựng thì ngay lập tức ý tưởng khởi nghiệp xuất hiện ngay và đây sẽ là lợi thế để bạn tiến xa.

David Coperfil

C.E.O Halupo

Tôi nghĩ một điều chưa hẳn là điểm mạnh nhưng có thể khai thác khi người Việt hay nhìn thấy nhiều vấn đề, đánh giá những mặt chưa tích cực và nhìn thấy điểm yếu rõ hơn điểm tốt của người khác. Từ đây chúng ta có thể nghĩ ra giải pháp để hoàn thiện. Chỉ cần các bạn có thể chuyển đổi tư duy từ thái độ chỉ trích sang xây dựng thì ngay lập tức ý tưởng khởi nghiệp xuất hiện ngay và đây sẽ là lợi thế để bạn tiến xa.

Trần Huỳnh Anh

Manager